Sign Up

Able Safety Consulting - 2-godzinna wiedza o narkotykach i alkoholu w Internecie (polski) - 2 Hour Drug and Alcohol Awareness Online (Polish)

2 godzinne szkolenie świadomości narkotykowej i alkoholowej online

Szkolenie świadomości narkotykowej i alkoholowej online zapewnia zajęcia dla pracowników na temat zaburzeń uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz ich wpływu na ludzi, szczególnie w miejscu pracy. Uczniowie poznają niebezpieczeństwa związane z byciem pod wpływem miejsca pracy oraz znaki ostrzegawcze, których należy szukać, aby ustalić, czy ktoś może być pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Kurs obejmie zarówno skutki używania narkotyków, jak i spożywania alkoholu na budowach, a także w życiu osobistym.

 

Szkolenie na temat narkotyków i alkoholu - wymóg NYC DOB (lokalne prawo 196)

Lokalne prawo 196 wprowadziło nowe przepisy dla pracowników rozbiórkowych i budowlanych zatrudnionych w 5 dzielnicach, które będą wymagać od nich ukończenia określonej liczby godzin szkoleniowych, w tym 2 godzinne szkolenie świadomości narkotykowej i alkoholowej online w celu otrzymania karty Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy (SST) co pozwoli im pracować w Nowym Jorku. Inne wymagania obejmują 30-godzinny kurs budowy OSHA i 8-godzinny kurs zapobiegania upadkom.

 

CEUs

0.2

 

WYMAGANIA CEU

 1. 100% frekwencja na 2-godzinnym kursie uświadamiającym na temat narkotyków i alkoholu w Internecie
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego kształcenia i szkolenia
 3. Aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach klasowych (ustalony przez prowadzącego kurs)
 4. Ukończenie wymaganej oceny przed i po quizie
 5. W stosownych przypadkach osiągnięcie minimalnego wyniku zaliczającego wymaganego egzaminu końcowego
 6. Udział i przesłanie formularza oceny pod koniec kursu (należy podać imię i nazwisko w formularzu, aby otrzymać zaliczenie)

 

CELE NAUCZANIA

Po zakończeniu szkolenia online na temat świadomości narkotyków i alkoholu uczeń będzie mógł:

 1. Zrozum, że zaburzenia zależności mogą zdarzyć się normalnym ludziom (usunąć piętno)
 2. Opisać nielegalne używanie narkotyków oraz ich skutki w miejscach pracy
 3. Zrozumienie skutków używania narkotyków i alkoholu w budownictwie
 4. Opisz wpływ i skutki zażywania narkotyków i alkoholu na budowach i w życiu osobistym.
 5. Wyjaśnij różne leki i ich wpływ na organizm ludzki.
 6. Wyjaśnij istotne informacje dotyczące spożywania alkoholu i jego wpływu na organizm ludzki.
 7. Zrozumienie profilaktyki i kontroli narkotyków i alkoholu w miejscu pracy
 8. Zrozumienie niekorzystnego synergistycznego używania narkotyków wraz z alkoholem

Czego potrzebujesz:

Kamera internetowa i / lub mikrofon do rozpoznawania głosu / twarzy (można użyć smartfona)

 


Co dostałeś:

Świadectwo ukończenia

User Reviews


New York Department of Buildings DOB OSHA Construction Safety Training Courses Workplace Program Able Safety Consulting
Date: 2022-07-01
Witold

Szkolenie Świadomości Narkotykowej I Alkoholowej Online

Ridgewood, NY

God


New York Department of Buildings DOB OSHA Construction Safety Training Courses Workplace Program Able Safety Consulting
Date: 2022-01-23
Miroslaw

Szkolenie Świadomości Narkotykowej I Alkoholowej Online

Staten lsland, NY

Everything was explained very well


New York Department of Buildings DOB OSHA Construction Safety Training Courses Workplace Program Able Safety Consulting
Date: 2022-01-08
Tomasz

Szkolenie Świadomości Narkotykowej I Alkoholowej Online

Staten Island, NY

convenient, knowledgeable


New York Department of Buildings DOB OSHA Construction Safety Training Courses Workplace Program Able Safety Consulting
Date: 2021-12-06
Marek

Szkolenie Świadomości Narkotykowej I Alkoholowej Online

White Haven, PA

Za ostatnim razem dopiero pytania bylły poprawie przetłumaczone


New York Department of Buildings DOB OSHA Construction Safety Training Courses Workplace Program Able Safety Consulting
Date: 2021-10-12
Jerzy

Szkolenie Świadomości Narkotykowej I Alkoholowej Online

Ridgewood, NY

very useful knowledge


Register Location Start Date Start Time Language
View! Online Oct 21, 2022 Anytime English
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Spanish
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Chinese Simplified
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Chinese Traditional
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Russian
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Urdu
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Bengali
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Hindi
View! Online Oct 21, 2022 Anytime Portuguese